17 maart 2014

Boerderijen aan de Waddenkust versterkt de beleving van het Waddengebied

Logo WaBo slechte kwaliteit

Boerderijen aan de Waddenkust versterkt de beleving van het Waddengebied

Eind 2010 werd bekend dat het project Boerderijen aan de Waddenkust kon rekenen op 2,1 miljoen euro subsidie uit het Waddenfonds. Nu de eerste deelprojecten zijn afgerond, is zichtbaar hoe dit project de beleving van het Groninger Waddengebied versterkt. Monumentale boerderijen kregen hun oude glans terug. Erven werden zo hersteld en heringericht dat het weer beeldbepalende groene eilanden zijn in het weidse kustlandschap. En twee nieuwbouwconcepten in Usquert bewijzen dat het landschap niet op slot hoeft om mooi te blijven.

Drie onderdelen

Het project Boerderijen aan de Waddenkust is een initiatief van LTO Noord, Landschapsbeheer Groningen en Libau, adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit. Het project bestaat uit drie onderdelen: herstel van boerderijen, herstel van erven en de ontwikkeling van nieuwbouwconcepten die op een eigentijdse manier in het oeroude Waddenlandschap passen. Het is het eerste boerderijenproject in Groningen waarin wordt gewerkt aan erf én boerderij om beide voor het landschap te behouden.

Boerderijen

Het herstel van de boerderijen richt zich in veel gevallen op de schuur, aldus architect Renso Woltjes van Libau. “Vaak is het huis nog wel op orde, maar staat de schuur te zieltogen”, licht hij toe. “We werken onder meer aan lekke goten, scheuren in gevels, kapotte pannen en verrotte uilenborden. Als je dat soort onderhoudswerk niet uitvoert, leidt dat op den duur tot verval en verlies.” Daarmee onderstreept hij de winst van het project Boerderijen aan de Waddenkust, dat ervoor zorgt dat dit onderhoud wel kan worden gepleegd.

Erven

De werkzaamheden op het erf verschillen per boerderij, maar ze zorgen er altijd voor dat het erf het kenmerkende Waddenlandschap versterkt. Projectleider Geert Schoemakers van Landschapsbeheer Groningen, dat dit onderdeel van het project uitvoert, legt de werkwijze uit. “We werken van buiten naar binnen. Eerst de singel, dan boomgaard, moestuin en eventueel de siertuin. Op die manier krijgt het landschap met het erf een kenmerkend element terug.”

Nieuwbouwconcepten

Met de nieuwbouwconcepten laten de projectpartners zien dat nieuwe gebouwen niet per definitie botsen met een oud cultuurlandschap. In het project Boerderijen aan de Waddenkust werkt architect Harry Ehrenhard van architectenbureau Rombou aan ontwerpen die zich als een baken van deze tijd in dat landschap voegen. Voor nieuwe schuren zoekt hij bijvoorbeeld bewust het contrast met de oude boerderij. “Door oud en nieuw naast elkaar te laten bestaan, vertelt het ontwerp het verhaal van de ontwikkeling van de boerderij.”

Impuls

Het project Boerderijen aan de Waddenkust geeft het Waddengebied een bijzondere impuls. Na drie jaar wordt het multipliereffect van het project zichtbaar. Deelnemende eigenaren voeren bijvoorbeeld zelf schilderwerk uit als de steigers toch staan voor herstel van een gevel. Buren zien hoe groot het effect kan zijn van relatief beperkte maatregelen en gaan ook aan de slag. Zo ontstaat er een flow die de (be)leefbaarheid van het cultuurlandschap langs de Groninger Waddenkust versterkt.