17 november 2022

Boerderijenprogramma voor gemeente Oldambt

Libau ontwikkelt een Boerderijenprogramma voor de gemeente Oldambt. Hiervoor is een participatietraject gestart, mogelijk gemaakt door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Twee onderdelen daarvan zijn inmiddels voltooid: de eigenaren-avonden en veldwerkdagen.

In september en oktober waren er vier avonden waar we vanuit de gemeente en Libau spraken met in totaal zo’n 150 eigenaren van boerderijen in de gemeente Oldambt. De bijeenkomsten waren soms onrustig. Er zit een spanning tussen de moeilijke huidige situatie van sommige eigenaren en de vraag om naar de toekomst te kijken. Een verzakte gevel is altijd dringender dan een toekomstvisie. De huidige problemen kwamen uitgebreid aan bod. Onder andere (mijnbouw)schade, hoge stookkosten, problemen in de communicatie en kronkelende wegen naar subsidie. Vervolgens keken we gezamenlijk naar de toekomst van de boerderijen aan de hand van vier scenario’s. In elk scenario krijgt één type herbestemming ruim baan: landbouw, wonen, MKB en erfgoed. Met fiches op een kaart gaven eigenaren aan waar welk scenario het best kon landen. De openheid, inbreng en kritische noot van de eigenaren heeft de gemeente en Libau zeker verder op weg geholpen.

Op 12 en 13 oktober trokken ambtenaren van de gemeente Oldambt, de provincie Groningen en de RCE met een bus door het Oldambt. Op de eerste dag bezochten we verschillende boeren en luisterden we naar hun obstakels bij het in stand houden van hun panden. We sloten af met een borrel bij de Kiekkaaste in Nieuwe Statenzijl en een presentatie van Tom Tieman over zijn audiowandeling ‘Huilende Bruiden’.

De tweede dag bezochten we drie boerderijen van particuliere bewoners. Een ‘schrijnend geval’ in de versterking, een rijksmonumentale boerderij met daarin een antiekhandel en museum, en een succesvolle renovatie met toeristische bestemming. Het waren twee indrukwekkende veldwerkdagen.

Bewoners en deelnemers worden hartelijk bedankt voor hun inbreng!
De komende weken gaan de gemeente en Libau in gesprek met andere partijen zoals belangengroepen en wordt in het voorjaar een boerderijenvisie gepresenteerd. De visie wordt gebaseerd op gesprekken met bewoners, andere belangengroepen en de visie van de gemeente zelf.