26 augustus 2019

Bommen Berend

Op woensdag 28 augustus wordt het Gronings Ontzet, ook wel bekend als Bommen Berend, herdacht. Ook vanuit Pakhuis Libau staan wij stil bij dit stukje cultureel erfgoed. Wij zullen daarom niet op kantoor aanwezig zijn.

Op de website van de Vereeniging voor Volksvermaken Groningen kunt u lezen wat er rondom Bommen Berend in de stad wordt georganiseerd.

Op donderdag 29 augustus staan wij natuurlijk weer klaar voor al uw vragen.