14 juli 2022

Brochure Ruimte voor omgevingskwaliteit

Onlangs heeft het Steunpunt Ruimtelijke Kwaliteit Groningen de brochure ‘Ruimte voor omgevingskwaliteit!’ gelanceerd in de prachtige Houtstek in Slochteren. De brochure is bedoeld voor gemeenten en waterschappen in de provincie Groningen. De publicatie gaat in op wat omgevingskwaliteit is, en hoe ambtenaren ermee aan de slag kunnen.

In ‘Ruimte voor omgevingskwaliteit!’ wordt uitleg gegeven over het begrip ‘omgevingskwaliteit’ en waarom het belangrijk is daar werk van te maken. Ook worden er inspirerende voorbeelden getoond. Omdat omgevingskwaliteit niet vanzelf ontstaat, zijn in de brochure ook handvatten gegeven hoe een gemeente of waterschap concreet werk kan maken van omgevingskwaliteit. Denk hierbij aan zaken zoals goed opdrachtgeverschap, het inzetten van ruimtelijk ontwerpers zoals stedenbouwkundigen of landschapsarchitecten vanaf de initiatieffase, maar ook het ontwikkelen van (in)formele instrumenten die gericht zijn op kwaliteitscultuur en -resultaat.

Tim Willems Kruize, atelierleider van het Steunpunt Ruimtelijke Kwaliteit (uitgevoerd door Libau), licht toe waarom de brochure is gemaakt: “‘Ruimte voor omgevingskwaliteit!’ is gemaakt omdat we met z’n allen – op zijn Gronings – voor een ‘dikke’ verbouwing staan van onze dagelijkse leefomgeving. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bouwen van betaalbare woningen, het opwekken van hernieuwbare energie, het versterken van natuurkwaliteit, het verduurzamen van de landbouw en klimaatadaptie. Stuk voor stuk opgaven die ertoe leiden dat Groningen er heel anders uit gaat zien. Is dat erg of eng? Nee, dat hoeft helemaal niet! Verandering is van alle tijden. Sterker, onze leefomgeving is het resultaat van de natuurkrachten en menselijk handelen die millennia hebben ingewerkt op Groningen. Laten we daarom een nieuw hoofdstuk toevoegen aan onze unieke provincie!”

Willems Kruize ziet dat de manier waarop we dat doen, een uitdaging kan zijn: “Het is de kunst om deze opgaven op een natuurlijke manier onderdeel te maken ‘van dat wat is’ en een positieve bijdrage te leveren aan de bijzondere waarden en gebiedskwaliteiten van Groningen. In dialoog met de inwoners, met de bodem en het watersysteem als leidend principe, oog voor inclusiviteit, economie, ecologie en heldere sturing en processen. Een dikke verbouwing dus mét kwaliteit. Of preciezer gezegd: omgevingskwaliteit. Want als we kwaliteit op deze manier integraal opvatten, dan spreken we over ‘omgevingskwaliteit’. Dit begrip, nota bene een hoofddoel uit de Omgevingswet die binnenkort wordt ingevoerd, is nog relatief onbekend en onduidelijk. Dit was nóg een reden voor het Steunpunt Ruimtelijke Kwaliteit om ‘Ruimte voor omgevingskwaliteit!’ te maken.”

Het Steunpunt Ruimtelijke Kwaliteit Groningen kijkt terug op een geslaagde lancering van de brochure. Zowel van de zijde van ambtenaren maar ook van de raadsleden die een aparte kennissessie bijwoonden, kwamen veel positieve reacties op de inhoud, werkvormen en de organisatie. De sessie was mede een succes dankzij presentaties en uitleg van sprekers Flip ten Cate en Sandra van Assen, inzet van stripmaker des Vaderlands Herman Roozen en het team van de Houtstek. Vanuit deze geslaagde lancering werkt het Steunpunt Ruimtelijke Kwaliteit de komende tijd verder met ambtenaren aan de ‘dikke verbouwing’ die op stapel staat!

Op onze website staat een pdf van de brochure, die vindt u via deze link.
Het Steunpunt Ruimtelijke Kwaliteit is een pilot voor 2 jaar (2021 en 2022), wordt uitgevoerd door stichting Libau en is mogelijk gemaakt door subsidie van de provincie Groningen en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.