14 maart 2019

Centrumontwikkeling Roden

Libau ondersteunt de gemeente Noordenveld bij de totstandkoming van het “Kader voor het centrum van Roden”.

De afgelopen periode zijn de kwaliteiten en knelpunten in beeld gebracht, kansen en bedreigingen geanalyseerd en het bestaande beleid en ontwikkelingen onder de loep genomen.

Op 11 maart vond over het centrum een informele raadsbijeenkomst plaats. Martijn Oosterhuis van Libau schetste de aanpak en nam de raadsleden mee in de resultaten van het onderzoek.

Presentatie Martijn Oosterhuis (foto: Libau)

Na Martijn Oosterhuis gaf Tim Willems-Kruize een presentatie over het mogelijke concept voor de openbare ruimte. In dit concept spelen samenhang, hergebruik van materialen, vergroening en het verhogen van de verblijfskwaliteit een belangrijke rol. Doel is om Roden als esdorp beter herkenbaar en afleesbaar te maken.

Het concept, verbeeld met enkele kaarten en referenties werd goed ontvangen en wordt in samenwerking met Buro Steenland verder uitgewerkt.

Meer weten over dit project? Neemt u dan contact op met Tim Willems-Kruize of Martijn Oosterhuis.