28 februari 2018

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie

Libau is al een aantal jaren betrokken bij de welstands- en monumentenadvisering in de provincie Drenthe. De  CRKC, de onafhankelijke integrale Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie, speelt daarbij een centrale rol. Omdat we soms vragen krijgen hoe die commissie is georganiseerd, leggen we dat hierbij graag uit.

Libau organiseert de CRKC en verzorgt tevens het secretariaat ervan. De commissie bestaat uit de volgende personen:

De heer Harm Assies is voorzitter van de commissie.

Het secretariaat wordt gevoerd door Sanne Tillema (monumenten) en Renso Woltjes (welstand).

Per specialisme heeft de commissie de volgende leden:

Mathijs Dijkstra adviseert vanuit de specialismen landschap en stedenbouw,

Astrid Siemer is lid van de commissie voor het specialisme (restauratie-)architectuur,

Taco Tel adviseert vanuit zijn bouwhistorisch vakgebied,

Sanne Tillema voor wat betreft cultuurhistorie,

Renso Woltjes en Tjalling Zondag zijn architect.

De gemeenten die gebruik maken van de CRKC voor hun welstands- en/of monumentenplannen zijn: Emmen, Borger Odoorn, Hoogeveen, Tynaarlo, de Wolden, Aa en Hunze, Noordenveld en Midden-Drenthe.

Wilt u de precieze data en tijden weten waarop de commissie vergadert, kijk dan op onze website of de website van uw gemeente.

Wilt u meer informatie over welstandsadvisering of woont u in de hierboven beschreven gemeenten en wilt u uw monumentenplannen voorbespreken? Neem dan contact met ons op.

Schaapskooi DAAD Bargerveen

Schaapskooi Bargerveen, gemeente Emmen, DAAD Architecten.