22 september 2017

Cultuurhistorisch waardevolle bebouwing in Ten Boer geïnventariseerd

De gemeente Ten Boer heeft een rijke geschiedenis welke af te lezen is aan vele gebouwen. Een klein deel van deze gebouwen zijn aangewezen als rijksmonument, maar vele gebouwen kennen geen beschermde status. Door de aardbevingen wordt het gebouwde erfgoed in Ten Boer bedreigd. Om er voor te zorgen dat de bebouwing die de identiteit en het aanzicht van de gemeente bepalen kunnen worden behouden, heeft de gemeente Libau de opdracht gegeven voor de inventarisatie en selectie van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing. Door het in beeld brengen van karakteristieke en beeldbepalende bebouwing weet de gemeente welke panden bijzondere waarde hebben en kan zij gericht inzetten op behoud van deze bebouwing.
In het project voor de inventarisatie van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing zijn de waarden van de gebouwde omgeving in beeld gebracht. Hierbij is zowel gekeken op het niveau van het landschap en historisch belangrijke structuren als naar ensembles van gebouwen, zoals kerkelijke complexen, en de afzonderlijke panden. In verschillende werkgroepen met inwoners uit de dorpen is een eerste selectie besproken en hebben de werkgroepleden aangeven welke bebouwing zij van belang vinden voor de identiteit en aangezicht van het gebied. Het gaat bijvoorbeeld om oude gemeentehuis van Ten Boer, de kerk met de naastgelegen pastorie, de school met schoolmeesterswoning, maar ook om boerderijen en woonhuizen. Met de inbreng van de werkgroepen is een definitieve selectie van karakteristieke bebouwing opgesteld. Binnenkort worden in Ten Boer twee inloopbijeenkomsten georganiseerd waarin de eigenaren en bewoners van de karakteristieke panden zullen worden geïnformeerd.

Voor meer informatie over de inventarisering van cultuurhistorische bebouwing kunt u contact opnemen met Libau.

Dorpsweg 41-49 Garmerwolde Kapelstraat 1 Thesinge

Foto’s: Libau