12 februari 2019

Cursus Transformeren en Herbestemmen

Wist u dat Libau al jaren het blok ‘Cultuurhistorie, ruimte voor interventie’ verzorgt binnen de post-HBO cursus Transformeren en Herbestemmen van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN)?

Het herbestemmen van bestaande gebouwen is een complex en creatief proces dat vraagt om een integrale toekomstgerichte blik, maar vooral de juiste ‘mindset’. Als sinds enkele jaren organiseert de HAN een cursus voor professionals om de spil in het herbestemmingsproces te kunnen zijn.

De cursus bestaat uit een aantal modules waar alle onderdelen van een haalbaar herbestemmingsproces worden toegelicht:

  • De omgeving: onder andere ruimtelijk beleid, samenwerking en draagvlak, gegeven door onze collega’s van het Gelders Genootschap
  • Cultuurhistorie: ruimte voor interventie, de belang van een waardestellend onderzoek als onderlegger en inspiratiebron voor herbestemming, gegeven door Eefje van Duin, Projectleider Herbestemming bij Libau
  • Markt en doelgroep: economisch perspectief, gegeven door BOEI en het H-team
  • Ontwerp: mogelijkheden in beeld, gegeven door TAK architecten
  • Ontwikkeling, investering en exploitatie, gegeven door Drents Landschap
  • Financiering bij herbestemming, gegeven door het NRF (Nationaal Restauratiefonds)

De cursisten werken gedurende de cursus aan hun eigen casus. Eindopdracht is een herbestemmingsplan voor deze casus. De casus hoeft overigens niet een object te zijn, maar mag zelfs een gebied (ensemble van gebouwen) zijn. Vaak krijgen de casussen nadien een serieus vervolg, omdat de cursisten hun haalbaarheidplan verder kunnen uitwerken in hun werk.

Bent u geïnteresseerd in deze cursus? Speelt u met ideeën voor herbestemming, gebiedstransformatie of wilt u leegstand melden? Neem dan contact op met: herbestemming@libau.nl