22 maart 2016

Dag van de Noord Nederlandse Archeologie

Op zaterdag 19 maart hebben de archeologen van Libau met een stand op de Dag van de Noord Nederlandse Archeologie gestaan. Deze ‘archeologiedag’ is een initiatief van de archeologische verenigingen van Noord-Nederland en werd dit jaar georganiseerd in het gebouw van Tresoar te Leeuwarden.

De Dag van de Noord Nederlandse Archeologie is bestemd voor iedereen die geïnteresseerd is in de archeologie en de geschiedenis van Noord-Nederland. Gedurende de dag was er een afwisselend programma met onder andere lezingen, presentaties van voorwerpen, rondleidingen door de archieven van Tresoar en er was een informatie- en boekenmarkt.

Bij de stand van Libau konden de bezoekers die middag informatie krijgen over het beleidsmatige proces rondom archeologie, archeologisch onderzoek en de rol van Libau daarbij. Om hier voor de bezoekers een goed beeld bij te schetsen werd er gebruik gemaakt van diverse archeologische producten zoals beleidskaarten en -nota’s, Bureauonderzoeken en Programma’s van Eisen.

Het was een goed bezochte dag waarbij vele takken van de archeologie aan bod kwamen.

DSCN2643 DVNNA bewerkt DSCN2646 DVNNA uitsnede