30 juni 2015

Dag van de Drentse ruimte

Op 15 juni jongstleden is, in het kader van het Jaar van de Ruimte, de Dag van de Drentse Ruimte georganiseerd door de provincie Drenthe in samenwerking met de Natuur en Milieufederatie Drenthe en Libau, de adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit in Groningen en Drenthe.

In het middagprogramma hebben de Natuur en Milieufederatie Drenthe en Libau een excursie georganiseerd. Bij deze excursie stond het gezamenlijk project ‘Wij maken het mooier’ centraal. Bij dit project nodigen wij via de gelijknamige website Drenten uit om plekken of gebouwen in hun provincie aan te wijzen waar de ruimtelijke kwaliteit kan worden versterkt. Daarnaast organiseren wij in dit kader netwerkbijeenkomsten waar, bij de ruimtelijke kwaliteit betrokken, partijen elkaar kunnen ontmoeten en kennis uit kunnen wisselen.

Bij de excursie werd onder andere stil gestaan bij de melding rondom de Oosterduinen in Norg. Een aantal eigenaren van recreatiewoningen ziet het recreatieterrein achteruit gaan en wil de ruimtelijke kwaliteit een impuls geven. Na een rondleiding over een gedeelte van het terrein en een toelichting op de problematiek zijn we in twee groepen gaan brainstormen over de opgave en een mogelijke aanpak. De initiatiefnemers waren blij met de adviezen en tips van de verschillende professionals en kunnen op basis hiervan hun plan van aanpak aanscherpen.

 

workshop oosterduinen