25 juni 2013

De KAN-bepaling – Een handreiking

De KAN-bepaling – Een handreiking voor gemeenten en welstandscommissies

Ter ondersteuning van de dialoog over de inhoud en gevolgen van de invoering van de zgn. KAN-bepaling in de welstandswetgeving hebben de Federatie Welstand en de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland een handreiking geschreven. Deze handreiking is hier te downloaden.

front kan-bepaling