25 maart 2019

De ‘welstandscoach’ als idee voor Eigentijds, Noordenvelds welstandsbeleid

Hoe leuk is het om vanaf het begin mee te kunnen praten over de vorming van nieuw welstandsbeleid? Op 19 maart jongstleden vond de eerste dialoogavond plaats met de dorpen in het noordelijk deel van de gemeente Noordenveld. Na een korte presentatie gingen dorpsbewoners van Foxwolde en Roderwolde, ondersteund door medewerkers van Libau, aan de slag.

Eerst werden de kwaliteiten per dorp verzameld en met elkaar doorgesproken. De ruimte in de dorpen, het zicht op het landschap, de monumentale bomenlanen, onverharde paden en ommetjes, oude streekjes, boerderijen en bijzondere gebouwen zijn enkele van de veel genoemde karakteristieken.

Op basis van de karakteristieken is per dorp vervolgens nagedacht over het ambitieniveau in de toekomstige welstandsnota. Op welke plekken volstaan standaard spelregels en waar vragen de aanwezige kwaliteiten om extra aandacht zodat de gesignaleerde karakteristieken kunnen worden doorontwikkeld?

In een reeks oefeningen is daarna door de bewoners aan de hand van fictieve bouwinitiatieven onderzocht waar het toekomstig welstandbeleid zich op zou moeten richten. Ook is de reikwijdte van de nota met elkaar afgetast. Moet de nota alleen gaan over ‘bouwen’ of spreekt het beleid zich ook uit over de erven, openbare ruimte of het landschap?

Tot slot is met elkaar gereflecteerd op de termen ‘eigentijds’ en ‘Noordenvelds’. Snel, transparant, meedenkend, minder regels en meer passend in de omgeving zijn enkele zaken die hierbij genoemd zijn. Ook is door één van de bewoners de ‘welstandscoach’ bedacht die initiatiefnemers door de procedure gidst en meehelpt plannen te ontwikkelen om de dorpen mooi en leefbaar te houden.

Op 28 maart aanstaande vindt de volgende dialoogavond plaats. We strijken dan neer in Peize. Daarna gaan we nog langs alle andere dorpen om in juni van dit jaar te eindigen in Veenhuizen. Na de dialoogronde ontwikkelen we met de uitkomsten scenario’s voor het toekomstig welstandsbeleid. Deze scenario’s worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Meer weten over dit project? Neemt u dan contact op met Tim Willems-Kruize (atelierleider Team Ruimtelijke Kwaliteit) of Victor Ackerman (rayonarchitect).