17 november 2021

Digitale A&O 30 november

In navolging van onze eigen “lutje A&O” gaat de reguliere A&O dit jaar ook online.

De organisatie ligt in handen van de Erfgoed Academie, van uit de noordelijke Steunpunten hebben wij natuurlijk bij gedragen aan de totstandkoming van het programma.

Het thema is ‘Duurzaam gebruik van religieus erfgoed‘. Middels twee deelsessies (een ochtend en een middag) wordt dieper ingegaan op dit thema. Deelname is gratis. Bij opgave kan worden gekozen voor één of beide sessies.

Deelsessies
10:00-12:00    Participatie
Hoe richten we dit in en wat is de rol van de gemeenteambtenaar, bijvoorbeeld in het kader van de Omgevingswet of als het gaat om kerkenvisies?

13:00-15:00     Innovatieve (kerk)verduurzaming
We worden bijgepraat over de mogelijkheden en zien enkele best practices.
________________________________________
Programma
09:50 uur Inloop
10:00 uur Welkom door dagvoorzitter Hilde van Werven (ErfgoedAcademie)
10:10 uur Participatie en de Omgevingswet door Machteld Linssen (RCE)
10:35 uur Participatie vanuit kerkelijk perspectief door Jan Hommes (classispredikant Groningen-Drenthe)
11:10 uur Korte pauze
11:15 uur Workshops, o.a.:
•    De kerkenvisie Súdwest Fryslân is gereed – en dan?
•    De rol van de gemeenteambtenaar bij participatie
11:50 uur Terugkoppeling plenair
12:00 uur Einde ochtendprogramma

PAUZE

12:50 uur Inloop
13:00 uur Welkom (terug) door dagvoorzitter
13:10 uur Verduurzaming van monumenten begeleid door Marc Stappers (RCE)
14:00 uur Korte pauze
14:05 uur Workshops, o.a.:
•    Wat kunnen we leren van de Hobbe van Baerdt Tsjerke in Joure?
•    Wat kunnen we leren van de Der Aa-kerk in Groningen?
14:40 uur Terugkoppeling plenair en afsluiting
15:00 uur Einde
________________________________________
Pilot A&O’s
De A&O dagen worden in een nieuw jasje gestoken. Dit najaar organiseert de ErfgoedAcademie in samenwerking met de RCE, het landelijke netwerk Steunpunten Cultureel Erfgoed en de provincies daarom een viertal pilots: in Limburg, Noord-Holland, Utrecht en een regiobijeenkomst in het noorden. Elke pilot wordt een interactieve bijeenkomst waar we onder leiding van een docent van de ErfgoedAcademie mét elkaar en ván elkaar gaan leren, aan de hand van een dagprogramma vol lokale actualiteit. Op basis van de ervaringen in de pilotbijeenkomsten komt de ErfgoedAcademie tot een advies voor de organisatie van de A&O dagen in de toekomst. Dankzij een bijdrage van de RCE is deelname dit jaar gratis.

Voor wie?
Deze bijeenkomst is bedoeld voor alle gemeenteambtenaren uit Groningen, Fryslân en Drenthe die betrokken zijn bij erfgoed, verduurzaming en participatie. Dat betreft niet alleen de erfgoedambtenaar, maar ook je collega’s op andere afdelingen. Nodig hen daarom van harte uit!

Aanmelden
Via deze link kunt u zich voor de bijeenkomst aanmelden.