29 september 2015

Directeur Kees van Esch van het Gelders Genootschap gaat met pensioen.

‘Na een rijke carrière in het teken van omgevingskwaliteit gaat Kees van Esch met pensioen’. Zo begint de uitnodiging voor het afscheid van Kees van Esch bij het Gelders Genootschap op 30 september aanstaande.
Een rijke carrière was het zeker, ook en juist voor de personen en organisaties die mochten profiteren van de betrokkenheid en vasthoudendheid, het strategisch vernuft en het stille leiderschap, en vooral van de menselijke flair die Kees kenmerken. Dat geldt voor het Gelders Genootschap, waar Kees eerst als rayon-architect en later als directeur tientallen jaren werkte. De Provinciale Utrechtse Welstandscommissie (nu MooiSticht) groeide onder zijn leiding uit tot een flinke organisatie met een eigen kantoor in Bunnik. Ook de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit heeft veel aan Kees te danken. Hij was er vele jaren het gezicht en de penvoerder van en later lid van het dagelijks bestuur. Libau wil hem dan ook hartelijk bedanken voor zijn inzet de afgelopen jaren.

In de nieuwsbrief van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit is een artikel gewijd aan het afscheid van Kees van Esch

 

Kees

Kees van Esch (foto via de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit)