27 november 2023

Doe mee met het onderzoek naar de verduurzaming van monumenten!

Wat is de stand van zaken bij het verduurzamen van monumentaal erfgoed? Welke verduurzamingsmogelijkheden zijn inmiddels uitgevoerd en wat is nog meer haalbaar?

Een goed plan voor het verduurzamen van monumenten is afhankelijk van wensen van eigenaren/bewoners en de uitgangssituatie. Dit is altijd maatwerk. In het onderzoek naar de verduurzaming van monumenten staat de vraag centraal waar eigenaren tegenaan lopen en vervolgens welke ondersteuning daarbij gewenst is.

De ‘Monitor Verduurzaming Monumenten’ is een jaarlijks terugkerend onderzoek – in de vorm van een online vragenlijst – onder particuliere monumenteigenaren met belangrijke informatie over de duurzamheidsinspanningen en de belemmeringen daarbij. Bijvoorbeeld: Hebben eigenaren voldoende zicht op ondersteuning?

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Right Marktonderzoek in opdracht van de ‘Routekaart verduurzaming monumenten’. Door ieder jaar de monitor uit te voeren ontstaat een helder beeld van de uitgevoerde en uit te voeren duurzaamheidsmaatregelen. De onderzoeksresultaten zijn onder andere terug te vinden op www.monumenten.nl

Link naar rapportage 2022

Iedereen die de vragenlijst invult ontvangt een online DuMo-kennispakket voor monumenteigenaren met daarin links naar informatiebronnen en tips over verduurzaming van monumentaal erfgoed.

Doe ook mee!

Ga hier naar de vragenlijst

Uiteraard worden uw gegevens vertrouwelijk behandeld.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Erfgoedloket Groningen.