14 december 2020

Dorien Fröling nieuwe directeur-bestuurder Libau en Monumentenwacht Groningen

Dorien Fröling wordt per 1 januari 2021 de nieuwe directeur-bestuurder van Stichting Libau en Stichting Monumentenwacht Groningen. Tot eind 2020 is zij nog directeur van ADC ArcheoProjecten in Amersfoort.

Dorien Fröling (Groningen, 1967) studeerde geschiedenis aan de Radboud Universiteit in  Nijmegen en is, na verschillende andere betrekkingen, sinds 2006 mede-eigenaar en directeur van ADC ArcheoProjecten. In deze organisatie, die oorspronkelijk onderdeel uitmaakte van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (nu Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed) geeft zij samen met een mededirecteur leiding aan een groot aantal professionals, onder andere op het vlak van archeologie en erfgoedadvies.

Naast haar huidige werk is Dorien onder meer voorzitter van de Raad van Toezicht van Batavialand in Lelystad, vice-voorzitter van de Raad van Toezicht Landschap Erfgoed Utrecht en bestuurslid van Dudok Architectuurcentrum in Hilversum. Dorien Fröling heeft brede ervaring op verschillende terreinen en grote belangstelling voor de integrale uitdagingen waar Libau en Monumentenwacht Groningen voor staan. Op termijn zal zij zich in het werkgebied van Libau en Monumentenwacht Groningen vestigen.

De Raad van Toezicht van Libau en Monumentenwacht Groningen heeft met de benoeming van Fröling gekozen voor een kandidaat die zowel ruimtelijk-culturele als zakelijke kennis en ervaring met zich meebrengt.

De huidig directeur-bestuurder, Theo Hoek, vertrekt op 1 januari 2021 vanwege de wens meer vrije tijd te willen hebben, hij heeft al enige tijd geleden de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Theo heeft 10 jaar gewerkt bij Libau en Monumentenwacht Groningen.

In deze periode heeft hij de advisering over welstands- en monumentenaspecten, waar Libau groot mee geworden was en veel expertise in had en heeft, uitgebreid met advisering over stedenbouwkundige en landschappelijke vraagstukken. Libau zet zich nu in voor behoud en doorontwikkeling van erfgoed en ruimtelijke kwaliteit van bebouwing, dorp, stad en land. Op zichzelf, in hun onderlinge verbondenheid en in hun verbondenheid met de samenleving.

Door de personele unie Libau en Monumentenwacht Groningen en de gemeenschappelijke huisvesting in pakhuis Libau is er tussen deze organisaties een vanzelfsprekende samenwerking ontstaan in kennisontwikkeling en advisering. Een maatschappelijke win/winsituatie, voor monumenteigenaar en monument, zeker in het Groningse mijnbouwschade-dossier.