14 oktober 2019

Dorpsvisie Steendam is bijna af!

Na een periode van een dik jaar is de dorpsvisie voor Steendam weer opgepakt. In deze tijd is door het dorp – ondersteund door Libau -gewerkt aan een natuur- en verduurzamingspark waardoor Steendam uiteindelijk gasvrij kan worden .

Team Ruimtelijke Kwaliteit van Libau maakt op dit moment een aantal toekomstbeelden van het dorp. Bijvoorbeeld voor de herinrichting van de Damsterweg en het strand. De overzichtsschets (zie hierboven) wordt gebruikt om de discussie over toekomstige ontwikkelingen aan te zwengelen.

Zelf van plan een dorpsvisie op te stellen? Neem dan contact op met Tim Willems-Kruize (atelierleider Team Ruimtelijke Kwaliteit) via willems@libau.nl voor meer informatie.