28 september 2016

Drents Goud

Natuurvereniging Zuidwolde, Drents Landschap, Landschapsbeheer Drenthe, Heemschut, Natuur en Milieufederatie Drenthe, Steunpunt Erfgoed Drenthe en stichting Libau, de adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit in Groningen en Drenthe, organiseren samen een symposium over het verdwijnen van kleinschalige landschapselementen in de provincie Drenthe. Deze landschapselementen staan veelal onder druk door functieverlies terwijl zij van grote waarde zijn voor de beleving van het landschap en de flora en fauna.

De voorbereidingen voor het symposium – dat plaats vindt op 24 november – zijn in volle gang. Samen met de Natuurvereniging Zuidwolde maakt Libau een inventarisatie van het huidige gemeentelijke beleid op het vlak van groen en landschap. Hopelijk vinden we hier aanknopingspunten om het verdwijnen van de kleinschalige landschapselementen een halt toe te roepen.

 

foto-drents-goud