14 augustus 2023

Drentse dag van de Architectuur op 15 september a.s.

ArchitectuurPunt Drenthe bestaat 10 jaar en viert dit met een feestelijke Dag van de Architectuur op 15 september in De Nieuwe Kolk in Assen. Samen met Libau wordt er in de middag vanaf 13:00 uur een congres georganiseerd met de titel: ‘Drenthe: méér dan mooi’.

Centrale vraag is: Wat betekent het toenemende ruimtebeslag voor bijvoorbeeld energiewinning, data- en distributiecentra, woningbouw, natuur en klimaatadaptatie voor de heel eigen ruimtelijke kwaliteit én voor de leefbaarheid van Drenthe. Gerenommeerde sprekers zullen vanuit verschillende gezichtspunten en ervaringen ingaan op deze vraag. De middag wordt afgesloten met de bekendmaking van de winnende projecten en de uitreiking van de Drentse ArchitectuurPrijs 2023.

In de ochtend is er een fietsexcursie ‘Assen aan de Aa’, waar al fietsend de ruimtelijke keuzes die zijn gemaakt in het Asser deel van het Drentsche Aa-gebied worden bekeken. De deelnamekosten zijn € 15,- (inclusief lunch).

Uitnodiging Drenthe meer dan mooi plus