29 juli 2015

Energie besparen in monumenten

Wilt u graag iets doen aan uw monument om meer op uw energieverbruik te besparen? Zoals dubbel glas? Spouwmuurisolatie? Zonnepanelen? En kan dat wel op een monument?

Libau heeft, samen met de Monumentenwacht Groningen, een quickscan ontwikkeld om inzicht te krijgen in de energietechnische staat van monumentale gebouwen. Hoe wordt het gebouw gebruikt? Waar is al isolatie aangebracht? Waar tocht het? Waar lekt warmte weg? En wat kan er verbeterd worden om ook monumentale gebouwen aan te passen aan de eisen van deze tijd?

Tijdens de quickscan wordt ter plaatse gekeken naar mens en gebouw. Er wordt niet alleen gekeken naar technische maatregelen, maar ook naar hoe het gebouw wordt gebruikt. De wensen van de bewoners/gebruikers worden tijdens deze opname eveneens in beeld gebracht. Eventueel kan gebruik worden gemaakt van een warmtecamera en kunnen de installaties in het monument worden meegenomen in de quickscan. Zo kunnen passende duurzame maatregelen worden geadviseerd, rekening houdend met de cultuurhistorische waarden van het gebouw. Met het op orde brengen de technische staat van het gebouw en van het gebruik zult u het energieverbruik al aanzienlijk kunnen verminderen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Monumentenwacht Groningen: info@monumentenwachtgroningen.nl onder vermelding van ‘Energiebesparing in monumenten’ of met Annemarie de Groot via groot@libau.nl.

 

 

logo steunpunt en mw met tekst