10 januari 2019

Enquête Vereniging Groninger Monument Eigenaren

Begin dit jaar kwamen de resultaten naar buiten van een enquête gehouden onder de leden van de Vereniging Groninger Monument Eigenaren (VGME) naar de zorgvuldigheid, betrouwbaarheid en deskundigheid van een viertal aardbevingsinstanties.

Naast de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade, het Centrum Veilig Wonen en de Nationaal Coördinator Groningen, heeft de VGME haar leden bevraagd naar het Erfgoedloket Groningen. U kunt het volledige persbericht van de VGME hier teruglezen.

Als Erfgoedloket willen we de leden van de Vereniging Groninger Monument Eigenaren heel hartelijk bedanken voor het getoonde vertrouwen. Ook dit jaar zullen we ons blijven inzetten om jullie te ondersteunen. En als jullie tips hebben over hoe we dit nog beter kunnen doen, dan horen we dat natuurlijk graag!