26 maart 2019

Erfgoedloket Groningen: wie zijn wij?

Erfgoedloket Groningen: het centrale informatiepunt voor eigenaren en bewoners van monumentale panden in het aardbevingsgebied, die in het ingewikkelde traject terechtkomen van schadeherstel en versterking.

Sinds 1 januari 2018 zijn wij actief om u te ondersteunen en te adviseren bij instandhouding van uw gebouw.

U vindt bij ons informatie over het bezitten van een monumentaal pand: van onderhoud en restauratie, financiering en subsidies, regelgeving en procedures, tot duurzaamheid en herbestemming. Maar natuurlijk ook over schadeherstel en versterking.

Nu wij ruim een jaar draaien en tegen de 400 eigenaren, bewoners of andere geïnteresseerden op weg hebben geholpen met hun vraag, wordt het tijd dat we even kort aandacht besteden aan wie wij zijn en met wie wij onder andere samenwerken.

Ons team

Het team van het Erfgoedloket bestaat uit een algemene frontoffice en een team van inhoudelijk erfgoedadviseurs. In eerste instantie zal uw vraag binnenkomen bij onze frontoffice; zij zetten uw vraag door naar de juiste erfgoedadviseur. Kijk voor namen en gezichten op onze website: www.erfgoedloketgroningen.nl/ons-team.

Erfgoedadviesteam

Achter het Erfgoedloket Groningen staat een deskundig Erfgoedadviesteam met specialisten klaar om uw complexe vragen te kunnen beantwoorden. Het Erfgoedadviesteam ondersteunt naast het loket ook overheden met specifieke kennis en deskundigheid. Van de volgende kennisvelden zijn in het Erfgoedadviesteam deskundigen aanwezig: architectuur, monumentenzorg (bouwkundig), cultuurhistorie, archeologie, financiële regelingen / subsidies, erfgoedbeleid, duurzaamheid en herbestemming.

Onze partners

Waar nodig heeft het Erfgoedloket afspraken gemaakt met specialisten (bijvoorbeeld voor constructieve en juridische ondersteuning) en andere organisaties om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Het Erfgoedloket Groningen werkt onder andere samen met de overheden: gemeenten, provincie en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, maar ook de Monumentenwacht Groningen, het Nationaal Restauratiefonds, de kennisinstituten (als BuildinG en EPI-Kenniscentrum) en natuurlijk Nationaal Coördinator Groningen. Daarnaast kan het Erfgoedloket namens u contact opnemen met Centrum voor Veilig Wonen en de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen. En wij onderhouden goede contacten met bijvoorbeeld Stut-en-Steun, waar u meer maatschappelijke en bijvoorbeeld juridische begeleiding kunt vinden.

Contact

U kunt ons bereiken op werkdagen van 9 tot 17 uur via 050 313 27 09 en info@erfgoedloketgroningen.nl. Maar u kunt ook altijd binnenlopen in ons Pakhuis Libau aan de Hoge der A 5 in Groningen.

Vragen stellen aan het Erfgoedloket Groningen is gratis. Om eigenaren en bewoners van gebouwd erfgoed met specialistisch advies te ondersteunen bij instandhouding van hun gebouwen in relatie tot de mijnbouwproblematiek, heeft de provincie Groningen samen met Nationaal Coordinator Groningen (NCG) stichting Libau door middel van een subsidie de mogelijkheid gegeven om een Erfgoedloket op te richten.