30 mei 2016

Erfgoednota Winsum is vanaf nu te downloaden

De erfgoednota en bijbehorende erfgoedkaart van de gemeente Winsum zijn vanaf heden te downloaden onder het tabblad publicaties. De nota bestaat uit twee delen. In deel 1 is  de inventarisatie van het erfgoed in de gemeente Winsum opgenomen en in deel 2 is het activiteitenprogramma opgenomen. Samen met de erfgoedkaart vormt de nota een waardevolle onderlegger voor ruimtelijke ontwikkelingen binnen gemeente Winsum en draagt bij aan de waardering van dit unieke stukje Groningen.

Erfgoednota Winsum dl2   Erfgoedkaart Winsum