7 mei 2020

Erfgoedprogramma 2020-2023

Het Nationaal Programma Groningen stelt € 20 miljoen beschikbaar voor het behoud van het erfgoed in het aardbevingsgebied. Samenwerkende overheden hebben een erfgoedprogramma (PDF PDF-bestand, 3 MB) opgesteld om te investeren in het behoud van het Gronings erfgoed en de Groningse identiteit. Eigenaren van cultureel erfgoed in de zeven gemeenten in het aardbevingsgebied kunnen in de toekomst subsidie aanvragen voor onderhoud van hun karakteristieke, historische panden.

Flinke investering

Met de investering van Nationaal Programma Groningen komen er meer subsidie- en ondersteuningsmogelijkheden voor eigenaren van karakteristieke panden en voor de aanpak van grote monumenten in stads- en dorpsvernieuwing. Daarbij gaat het om het onderhoud van historische gebouwen. Daarnaast wordt duurzame vernieuwing van vakmanschap en onderwijs in de bouw- en restauratiesector gestimuleerd. Door het geld van het erfgoedprogramma wordt er flink geïnvesteerd in historische gebouwen in het aardbevingsgebied. Dit zorgt ook voor extra werkgelegenheid in de bouwsector in Groningen.

Groninger identiteit

Met deze extra financiële mogelijkheden zorgen we ervoor dat het erfgoed in de provincie Groningen ook in de toekomst blijft bestaan. De historische gebouwen en landschappen dragen bij aan de Groninger identiteit. Dit is ook belangrijk voor leefbaarheid, toerisme en recreatie, en maakt het aantrekkelijk voor mensen en bedrijven om zich in onze provincie te vestigen.

Vervolg

De komende tijd werken de organisaties die bij het erfgoedprogramma betrokken zijn de voorwaarden voor de subsidies verder uit. Eigenaren van karakteristieke panden kunnen in de loop van het jaar gebruikmaken van de extra subsidiemogelijkheden, naast de subsidie- en ondersteuningsmogelijkheden die er vanuit het erfgoedprogramma al waren.  Daarnaast kunnen deze eigenaren natuurlijk per direct terecht bij het Erfgoedloket Groningen voor vragen en ondersteuning.

Erfgoedprogramma

Het erfgoedprogramma is een samenwerking van de provincie Groningen, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Nationaal Coördinator Groningen en de gemeenten in het aardbevingsgebied (Midden-Groningen, Het Hogeland, Groningen, Loppersum, Appingedam, Delfzijl en Oldambt). In dit programma staan gezamenlijke doelen en afspraken over het behoud en de ontwikkeling van het Gronings erfgoed. Dit resulteert in ondersteuning voor de monumenteigenaar via de regelingen maar ook via het Erfgoedloket Groningen. Eigenaren van gebouwd erfgoed kunnen bij dit loket terecht voor vragen over de regelingen maar ook voor vragen over versterking en schade.