7 mei 2020

Essay Floris Alkemade: de toekomst van Nederland

Onlangs verscheen ‘De Toekomst van Nederland, de kunst van richting te veranderen’, een essay over hoe we de grote opgaven van deze tijd het beste kunnen aanpakken. Fundamentele veranderingen in ons denken en handelen zijn daarbij noodzakelijk. ‘Het beleid moet voortaan gestoeld zijn op morele afwegingen die ondubbelzinnig juist zijn.’
Lees hier een interview met Rijksbouwmeester Floris Alkemade.

 

Foto: College van Rijksadviseurs