10 februari 2016

Even voorstellen…

Onze collega Mirte van Geffen is momenteel op zwangerschapsverlof. Tijdens haar verlof worden haar taken waargenomen door Isabel van der Velde. Hieronder stelt zij zich even voor:

Mijn naam is Isabel van der Velde. Ik ben 27 jaar en ben geboren en getogen in de provincie Groningen. Al zeer vroeg werd ik mij mede door het werk en de interesses van mijn ouders bewust van de culturele, recreatieve maar ook de economische/geologische rijkdommen van onze provincie. Daarnaast heeft natuur en natuureducatie altijd een grote rol gespeeld in mijn leven. Met een grootvader die rentmeester was van het Brabants landschap als voorbeeld, voelde ik mij altijd onlosmakelijk verbonden met de natuur en omgeving van de plekken waar ik opgegroeid ben. Deze passie voor mijn omgeving en de daarbij groeiende nieuwsgierigheid naar het verleden hebben ervoor gezorgd dat ik archeologie ben gaan studeren.

Op het moment dat voormalig provinciaal archeoloog prof. dr. H.A. Groenendijk in zijn college de archeoloog als rentmeester van de archeologie introduceerde, was voor mij de cirkel rond.

In 2011 ben ik afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit van Groningen alwaar ik mijn Master diploma Archeologie heb behaald aan het Groninger Instituut voor Archeologie in de richting publieks- en beleidsarcheologie. Sinds mijn afstuderen ben ik actief in allerlei stichtingen en verenigingen die zich sterk maken voor, of bezig houden met cultureel erfgoed en archeologie in met name het noordelijke gedeelte van ons land. Zo ben ik onder andere voorzitter van de noordelijke afdeling van de Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie (AWN).

De komende tijd zal ik in lijn met mijn passie en ervaring, mijn kennis en energie met veel plezier en toewijding inzetten bij Libau Steunpunt.

 

10247314_1079958362028755_17215920430593444_n