12 september 2016

Excursie provinciaal bouwheerschap – Regio Eindhoven verbindt Stad en Land

Op donderdag 1 en vrijdag 2 september vond de excursie provinciaal bouwheerschap plaats. Sinds twee jaar organiseert Libau deze tweedaagse excursie over ruimtelijke kwaliteit voor portefeuillehouders en directeuren/afdelingshoofden RO van Groninger gemeenten en provincie samen met de provincie Groningen. Dit jaar stond de regio Eindhoven en in het bijzonder de verbinding tussen stad en land op het programma. Op donderdag bewogen we ons vanuit het buitengebied langs de Groene corridor via de Strijp zones naar het centrum van Eindhoven. Op onze route ontvingen wij toelichtingen van de coöperatie Herenboeren Wilhelminapark en de gemeente Eindhoven. Na het diner is door de liefhebbers nog het Van Gogh Glow in the Dark fietspad bezocht. Op vrijdag werden wij ontvangen in de gemeente Sint Oedenrode waar wij, na een toelichting op het plan Dommelmozaïek door Rijksbouwmeester Floris Alkemade, door vertegenwoordigers van de gemeente en de provincie Noord Brabant werden rondgeleid. Het programma eindigde bij De Helden van Kien. Een bijzonder initiatief dat stad en land verder met elkaar heeft verbonden en een impuls aan de omgevingskwaliteit heeft gegeven. Het waren 2 zeer inspirerende dagen!

dsc_0417