20 april 2018

Excursie ‘Tussen de Gasten’

Team Ruimtelijke Kwaliteit van Libau ondersteunt gemeente Zuidhorn bij het opstellen van een gebiedsvisie voor de innovatieve en duurzame nieuwe woonwijk ‘Tussen de Gasten’ in Zuidhorn.

Op 13 april jongstleden zijn we met een brede groep van (toekomstige) bewoners, professionals en ambtenaren op excursie geweest naar EVA Lanxmeer (Culemborg) en de aardewoningen (Olst) om te leren van praktijkvoorbeelden.

De komende periode gebruiken we de opgedane kennis om de ambities voor ‘Tussen de Gasten’ met elkaar te bepalen. Deze ambities vormen naar de kernkarakteristieken en een sturingsfilosofie het hart van de gebiedsvisie. Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Victor Ackerman via ackerman@libau.nl.

tussen de gasten