8 oktober 2019

Feestelijke afsluiting Kiek oeze Streek

Op vrijdagmiddag 4 oktober vond onder grote belangstelling van dorpsbewoners, ambtenaren en overige professionals de feestelijke afsluiting van het project Kiek oeze Streek plaats.

In dit project zijn dorpsverhalen die gaan over panden, geschiedenis, personen en natuur door dorpsbewoners verzameld. De aanleiding voor het project vormde de inventarisatie van cultuurhistorische waarden van de gemeente Midden-Drenthe. De bewoners erkenden de waarden op deze kaart maar constateerden ook dat er nog veel meer dorpsverhalen en karakteristieken zijn te benoemen.

De verzamelde dorpsverhalen worden ontsloten door middel van de door de werkgroep ontwikkelde mobiele website https://beilervaart.opdekaort.nl. Via de website kunnen de verhalen makkelijk worden gedeeld met andere bewoners maar ook bezoekers van de streek. Offline zijn de verhalen bijvoorbeeld voor recreanten zichtbaar door paaltjes met QR-codes.

De werkgroep Beilervaart gaat de komende tijd via de website het dorp “op de kaart zetten” bij onder meer campings in de omgeving. Daarnaast is de gemeente uitgenodigd om kennis te nemen van de dorpsverhalen en hiermee rekening te houden bij het opstellen van de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan.

De werkgroep Beilervaart is gedurende het proces ondersteund door Tim Willems-Kruize van Team Ruimtelijke Kwaliteit van Libau. Daarnaast hebben aan het project Welzijnswerk Midden-Drenthe, Studio dubbele punt, Gee!design en studio Bleep meegewerkt.

Het project Kiek oeze Streek is mogelijk gemaakt door bijdragen van de provincie Drenthe en de gemeente Midden-Drenthe.