27 mei 2015

Feestelijke opening Natuurnetwerk Ter Wupping

Op 21 mei werd een deel van het Natuurnetwerk (voorheen Ecologische hoofdstructuur) Westerwolde bij Ter Wupping feestelijk geopend. Het Natuurnetwerk vormt de groene ruggengraat van de natuurontwikkeling in Nederland. Het mooie van dit netwerk is dat hierbij niet alleen de natuur de ruimte krijgt, maar dat ook de cultuurhistorie een grote plek in neemt. De waarde van het Westerwoldse landschap wordt namelijk niet alleen bepaald door de dieren en planten die er nu leven, ook het verhaal van het landschap en de geschiedenis dragen hieraan bij. Libau is betrokken bij het cultuurhistorische aspect van de EHS Westerwolde. Ook voor Ter Wupping heeft Libau de aanwezige cultuurhistorische en archeologische waarden in kaart gebracht en meegedacht over het behouden en herstellen van deze waarden. Op deze wijze kon het gebied worden ingericht met respect voor het verleden.

Na een lange tijd van voorbereiding en uitvoering is het Natuurnetwerk Ter Wupping nu feestelijk geopend. De kinderen van groep 5 van CBS De Rank te Onstwedde hadden bootjes gemaakt en na de toespraken van de gebiedscommissie werden deze te water gelaten. Daarna kon men vanaf Onstwedder Gaarv’n te voet, met de fiets of met paard en wagen het gebied verkennen. Onderweg stonden medewerkers van de verschillende betrokken organisaties die extra informatie gaven over het project. Op de website van Natuurnetwerk Westerwolde vindt u meer informatie over Ter Wupping en de overige deelprojecten.

 

 

IMG_8269 IMG_8274 IMG_8343 IMG_8354