19 juli 2022

Film Duurzaam, Mooi Nederland

Goede raad voor omgevingskwaliteit!

Voor iedereen die betrokken is bij kwaliteit van de leefomgeving hebben wij (samen met de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en onze zusterorganisaties) de film Duurzaam, Mooi Nederland gemaakt. Een korte film met inspirerende voorbeelden waarin schoonheid en duurzaamheid hand-in-hand gaan. Veelvoorkomende thema’s als woningbouw, leefbaarheid, duurzaam bouwen en de impact van de energietransitie op het landschap passeren de revue.

De film is in het bijzonder gericht op de (nieuwe) raadsleden die bij de gemeenten aan het roer staan en de lijnen naar de toekomst uitzetten. Daarom hebben we ook een aantal raadsleden bij het maken van de film betrokken. Naast raadsleden zal de film ook anderen aanspreken vanwege de prachtige voorbeelden en de tips hoe gemeenten zelf aan de slag kunnen met een duurzaam en mooi Nederland.

Vanuit Libau zetten wij ons sinds jaar en dag met liefde en betrokkenheid in voor de kwaliteit van de leefomgeving in Groningen en Drenthe. Onze adviezen worden steeds integraler zodat we een positieve bijdrage kunnen leveren aan de maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan, zoals de energietransitie, klimaatverandering en de afname van biodiversiteit. Wij zijn ervan overtuigd dat een aantrekkelijke leefomgeving voor iedereen erg belangrijk is vanuit sociaal, cultureel, economisch en ecologisch oogpunt. We zoeken aansluiting bij de andere manier van werken die de Omgevingswet voorstaat door bijvoorbeeld meer mee te denken aan de voorkant van planprocessen.

Natuurlijk is de film te kort om álles te zeggen over een duurzaam, mooi Nederland. We praten graag verder. Als u vragen heeft naar aanleiding van deze film, dan kunt u contact opnemen met Tim Willems Kruize via willemskruize@libau.nl

Hieronder de film, we wensen u veel kijkplezier!