3 april 2017

Gebiedskwaliteitenkaart Middag Humsterland

In opdracht van de gemeente Zuidhorn heeft Libau de in het veld waarneembare gebiedskwaliteiten van heel Middag Humsterland in een kaart vertaald. De kaart is samengesteld op basis van een bureauonderzoek waarbij gebruik is gemaakt van uiteenlopende bronnen en borduurt voort op de kaart bij de erfgoednota van de gemeente Winsum. Beschikbare informatie over de verkaveling, het reliëf, het beloop van dijken en oude wegen, dorpstypen, gebouwd en groen erfgoed is in één aansprekend totaalbeeld samengebracht. De kaart is op dinsdag 21 maart in Niehove gepresenteerd tijdens de eerste bijeenkomst in het kader van het visietraject voor Middag Humsterland en wordt als onderlegger gebruikt bij verschillende actuele beleidsvragen zoals duurzame energieopwekking en landschappelijk passend bouwen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arnoud Garrelts van ons Team Ruimtelijke Kwaliteit.

gebiedkwaliteiten kaart MH 20170403