2 november 2017

Gebiedsregiseur Steendam

Tim Willems-Kruize van Stichting Libau, Team Ruimtelijke Kwaliteit is aangesteld als gebiedsregisseur in het dorp Steendam. Een gebiedsregisseur is een ter zake kundige adviseur die de bewoners en andere relevante partijen creatief begeleidt bij het mooi en leefbaar houden van een gebied, in dit geval Steendam, vanuit een integrale, gebiedsgerichte benadering. In opdracht van de Dorpsvereniging Steendam ondersteunt hij samen met Janneke Verdijk het dorp bij het maken van de dorpsvisie.

Uit de startbijeenkomst in het voorjaar kwam onder andere het ontbreken van een dorpshart als knelpunt naar voren. Op 19 oktober jongstleden is een speciale avond gewijd aan dit onderwerp. Aanleiding waren twee aanvragen in het kader van het traject Kansrijk Groningen. Werkgroepen uit het dorp hebben, ondersteund door professionals van Royal Haskoning, gemeente en Stichting Libau, schetsplannen ontwikkeld voor het maken van een dorpshuis in combinatie met het herinrichten van het aangrenzende deel van de Damsterweg tot dorpshart.

De werkgroepen uit het dorp hebben bovengenoemde schetsplannen zelf gepresenteerd aan zo’n 50 dorpsbewoners en Tim Willems-Kruize heeft aan de hand van enkele inspirerende voorbeelden tips gegeven voor het vervolgtraject waarin deze schetsen nader uitgewerkt en op elkaar afgestemd gaan worden. De aanwezigen waren enthousiast over de schetsplannen en de tips. Een zestal dorpsgenoten hebben zich zelfs aangemeld om deel te nemen aan een ontwerpgroep voor het vervolg.

gebiedregiseur Steendam

Foto: Libau