12 december 2018

Gemeentelijke monumenten in Ten Boer

Op 12 december is het eerste monumentenschildje op een gemeentelijk monument in Ten Boer bevestigd. Wethouder Annie Postma bevestigde samen met de eigenaars het schildje op de voormalige schoolmeesterswoning uit circa 1885 in Ten Boer.

Het afgelopen jaar heeft Libau samen met de gemeente Ten Boer een gemeentelijke monumentenlijst opgesteld. De aanwijzing van een gebouw tot gemeentelijk monument was op vrijwillige basis. Uit de lijst met karakteristieke en beeldbepalende objecten is door Libau een selectie gemaakt van de meest waardevolle gebouwen in de gemeente. De eigenaren zijn vervolgens uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. De gebouwen van geïnteresseerde eigenaars zijn daarna bezocht waarbij informatie is gegeven en het gebouw is bekeken. Indien de eigenaars instemden met de aanwijzing van het gebouw als gemeentelijk monument is een redengevende omschrijving opgesteld waarin de waarde van het pand is omschreven. Uiteindelijk zijn 23 gebouwen aangewezen als gemeentelijk monument. Het gaat om verschillende woonhuizen, pastorieën, schoolmeesterswoningen, cafés en boerderijen, maar ook het voormalige gemeentehuis, een armenhuis en een baarhuisje hebben een monumentenstatus gekregen.

 

GM TBO