17 mei 2016

Gemeentelijke monumentenlijst Pekela

Op dinsdag 10 mei is de gemeentelijke monumentenlijst Pekela gepresenteerd aan de gemeenteraad. Aanleiding voor de gemeente om gemeentelijke monumenten aan te wijzen was om behalve de 22 rijksmonumenten ook andere, cultuurhistorisch waardevolle gebouwen beter te kunnen beschermen. Ook zet de gemeente hiermee in op het stimuleren van de bewustwording van de rijke geschiedenis die in de bebouwing tot uitdrukking komt. Libau heeft de selectie en waardering verzorgd in samenspraak met de gemeentelijke monumentencommissie.

In een vroeg stadium van het proces zijn bezoeken gebracht aan de eigenaren / bewoners van de panden die uit de voorselectie naar voren waren gekomen. Deze bezoeken door medewerkers van Libau en de gemeente zijn erg waardevol gebleken. Het bood de mogelijkheid om in gesprek te gaan over de monumentenstatus van het object. Ook leverde het onmisbare informatie op over het betreffende gebouw. Tijdens deze bezoeken bleek bovendien dat veel bewoners positief tegenover aanwijzing stonden en erg trots waren op hun pand en het dorp.

Uiteindelijk zijn 26 objecten in definitieve procedure om te worden aangewezen als gemeentelijke monumenten. De objecten op de lijst zijn een weerspiegeling van de rijke historie van de Pekela’s. De kerkgebouwen en kerkhoven vertellen het verhaal van de verschillende bevolkingsgroepen die tijdens de veenontginning naar de Pekela’s kwamen en ieder hun eigen geloof meenamen. De industriële complexen met de schoorstenen en directeurswoningen langs het Pekelder Hoofddiep zijn representanten van het industriële verleden. De bloeiende Pekelder middenstand is terug te vinden in enkele winkel-woningen in rijke architectuur. Maar ook arbeiderswoningen en bijzondere voorzieningen, zoals schutsluizen en een transformatorhuisje, zijn aangewezen als gemeentelijke monumenten.

 

Monumenten Pekela