29 april 2020

Gemeenteraad Noordenveld stelt Kwaliteitsgids met zeer grote meerderheid vast

“Een heel mooi resultaat. Zoveel draagvlak is prachtig, en zegt heel veel over het niveau van het product!”

Aldus één van de werkgroepleden van de kwaliteitsgids Noordenveld. Team Ruimtelijke Kwaliteit van Libau heeft in 2019 de gemeente Noordenveld ondersteund bij het opstellen van hun Kwaliteitsgids.

Na vaststelling door het college van B&W in september 2019 heeft de raad het document vrijgegeven voor inspraak. In aanloop hier naar toe presenteerden wij het product voor maatschappelijke organisaties zoals de BOKD, Natuurmonumenten, lokale historische verenigingen, het IVN en de provincie en werd de gids al vrijwel overal enthousiast ontvangen.

Dit beeld werd bevestigd door de ingediende zienswijzen en na de afhandeling hiervan heeft de gemeenteraad de gids met een zeer grote meerderheid vastgesteld. Met de kwaliteitsgids heeft de gemeente een ruimtelijk landschappelijke onderlegger in handen als basis voor een gebiedseigen doorontwikkeling. Wij zijn trots dit product en wensen de gemeente veel profijt en plezier bij het werken met de gids.

Bent u benieuwd naar de gids? Hieronder kunt u de gids digitaal doorbladeren. Om de gids te downloaden klik hier. De overzichtskaart bij de gids kunt u hier downloaden.

 

De-Noordenveldse-Kwaliteitsgids-schermresolutie De-Noordenveldse-Kwaliteitsgids-overzichtskaart-A0