6 april 2016

Geslaagde afsluiting project Waddenboerderijen

Donderdag 31 maart vond het slotsymposium Waddenboerderijen plaats in boederij Hermans Dijkstra te Midwolda. Libau, LTO Noord en Landschapsbeheer Groningen presenteerden als organiserende partijen de eindresultaten van het project Boerderijen langs de Waddenkust. In dit project zijn door jarenlange intensieve betrokkenheid en begeleiding in nauwe samenwerking met deelnemende boeren enkele tientallen herstel-, nieuwbouw- en erfinrichtingsmaatregelen uitgevoerd bij niet monumentale boerderijen in het Waddenkustgebied. Naast de projectresultaten werd tijdens het ochtendprogramma tevens gereflecteerd op de recente uitdagingen die de mijnbouwschade, asbestdaksanering en verduurzaming van de energievoorziening met zich meebrengen voor de agrarische sector. Aan het eind van de ochtend heeft gedeputeerde Staghouwer het eerste exemplaar van het eindrapport in ontvangst genomen. In dit rapport zijn alle projectresultaten verzameld. Een exemplaar van dit  eindrapport kunt u hier downloaden. Tijdens de excursie in het middagprogramma konden de deelnemers de resultaten in het veld aanschouwen. Met rond de 100 deelnemers was het symposium een geslaagde afsluiting van een prachtig project.

Foto Arnoud