2 december 2021

Geslaagde digitale A&O cultureel erfgoed!

Tevreden kijken wij terug op de digitale Actualiteiten en Ontwikkelingendag (A&O) cultureel erfgoed. Samen met onze zuster steunpunten uit Fryslân en Drenthe hebben wij bijgedragen aan de totstandkoming van het programma van deze dag voor Noord-Nederland.

 

Terugblik
We begonnen de dag met een digitaal welkom door Hilde van Werven, docent van de ErfgoedAcademie, Daarna werden we willekeurig ingedeeld in groepjes van drie voor een kort netwerkmoment. Hierdoor zat de sfeer er meteen goed in en doken we de inhoud in.

Na twee plenaire lezingen over participatie en de Omgevingswet (Machteld Linssen, RCE) en participatie vanuit een kerkelijk perspectief (Jan Hommes, classispredikant Groningen-Drenthe) gingen we uiteen in drie workshops.Daar gingen we dieper in op participatie in de praktijk. De ochtend werd afgesloten met een gezamenlijke terugblik op de workshops.

De middagsessie begon wederom met een welkom door Hilde en een kort gesprek in kleine groepjes. Daarna nam Marc Stappers (RCE) ons mee in, vooral de bouwfysische kant van, verduurzaming van (kerk)gebouwen. Ook in de middag gingen we tijdens de workshops door middel van praktijkvoorbeelden dieper op de materie in.

 

Pilot

De A&O dagen, van oudsher georganiseerd door de ErfgoedAcademie, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Steunpunten, provincies en Restauratiefonds, worden in een nieuw jasje gestoken. Traditioneel wordt op de A&O, zoals de naam al aangeeft, vanuit de verschillende partners een overzicht gegeven van wat er allemaal speelt en wat er aan zit te komen op het gebied van cultureel erfgoed. Daarnaast wordt er vaak een verdieping geboden op één of meer thema’s. De hoofddoelgroep is hierbij de monumentenzorg/erfgoedambtenaar daarom dat het ontmoeten van intergemeentelijke collega’s ook een onderdeel is van een reguliere A&O.

Op dit moment loopt er een pilot om te kijken naar een nieuwe vorm van deze A&O dagen. In het noorden hebben we in het kader van deze pilot gekozen voor een regiobijeenkomst van de drie noordelijke provincies. Daarnaast hebben in onze pilotbijeenkomst vooral de specifieke inhoudelijke themasessies centraal gestaan in plaats van het traditionele overzicht van wat er op dit moment speelt.

Deelnemers aan de pilot hebben een evaluatieformulier ontvangen. Wij horen echter graag ook van gemeente ambtenaren die geen deel hebben genomen waar de wensen en behoeften liggen met betrekking tot de A&O dagen in de toekomst. Dit kan per mail worden aangegeven bij steunpunt@libau.nl.

Wil je meer weten over één van de onderwerpen? Neem dan contact op met het Steunpunt Cultureel Erfgoed Groningen