20 februari 2017

Groninger Monumenten Eigenaren

Eind vorig jaar berichtten wij u over de Vereniging van Groninger Monumenten Eigenaren in oprichting. Alle eigenaren van een rijksmonument, gemeentelijk monument, beeldbepalend of karakteristiek pand in de provincie Groningen kunnen zich nog steeds aanmelden als lid. Libau roept alle eigenaren op dit ook te doen.

De vereniging heeft als belangrijkste doelstelling: zich sterk te maken voor haar leden zodat zij op een ruimhartige en rechtvaardige manier gecompenseerd worden voor de gevolgen van de mijnbouwactiviteiten aan hun eigendommen, met inachtneming van de randvoorwaarden en uitgangspunten zoals overeengekomen met de voor de mijnbouwactiviteiten verantwoordelijke instanties én waarbij de eigenaren zelf weer de regie in handen hebben.

Meer informatie over de Vereniging van Groninger Monumenten Eigenaren vindt u op de website of in het persbericht.

 

vereniging monumenten eigenaren 20170220   vereniging-monumenteigenaren