21 september 2015

Handreiking drijvende bouwwerken: Een dek is geen dak

In april 2014 is door de Raad van State bepaald dat woonboten en andere drijvende objecten feitelijk bouwwerken zijn. Dit betekent dat indien gemeenten eisen willen stellen aan de locatie en vorm van deze objecten dit niet langer mogelijk is via een plaatselijke verordening, maar dat het meegenomen dient te worden in het bestemmingsplan en/of de welstandsnota.

De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit (overkoepelend orgaan voor instanties die zich binnen Nederland bezig houden met Ruimtelijke Kwalitieit) heeft voor gemeenten en overige overheden een handreiking gepubliceerd met tips en suggestie voor betekenisvol kwaliteitsbeeld op het gebied van drijvende bouwwerken. Deze handreiking is te gebruiken bij het ontwikkelen van een kwalitatief beleid met betrekking tot drijvende bouwwerken binnen de eigen gemeente.

De Handreiking kunt u hier downloaden of via het tabblad publicaties.

Meer informatie over de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit vindt u op hun website.

 

Een dek is geen dak