2 augustus 2017

Herinrichting Raadhuisplein Haren

De gemeente Haren heeft projectontwikkelaars gevraagd een ontwerp te maken voor de herinrichting van het Raadhuisplein in Haren. Er zijn twaalf ontwerpen ingediend, waarvan er tien ruim voldoen aan de gestelde eisen. Middels loting door een notaris zijn nu vijf ontwerpen geselecteerd om met een uitgewerkt plan te komen en dit plan in september te presenteren. De uiteindelijke keuze wordt door een selectiecommissie gemaakt. Naast de wethouder, de projectleider en een beleidsmedewerker van de gemeente Haren zitten Victor Ackerman (rayonarchitect) en Tim Willems-Kruize (atelierleider Team Ruimtelijke Kwaliteit) van Libau in deze commissie.

De herinrichting behelst maximaal 32 woningen, maar ook horeca, een supermarkt en overige winkels. Volgens planning zal de eerste schop in 2019 in de grond gaan.

 

hrn02 Raadhuisplein 10 Haren libau-jv2008 hrn07 Raadhuisplein 10 Haren libau-jv2008

Foto’s: Libau