21 november 2018

Start Historisch Watererfgoed Onderdendam

Onderdendam is een prachtig en uniek dorp in de provincie Groningen. Bij het ontstaan en de ontwikkeling van het dorp en haar omgeving heeft water een zeer belangrijke rol gespeeld.

Op 8 november heeft Onderdendam een mini-symposium georganiseerd voor bewoners, gemeente Bedum, provincie Groningen en andere betrokkenen over Historisch Watererfgoed. Kees Willemen gaf namens de werkgroep een uiteenzetting over de achtergronden van het project. Hierna volgden presentaties van Herman Waterbolk en Tim Willems-Kruize (Libau) Roelf Jan Beukema (waterschap Noorderzijlvest) en Mirjam de Boer (Rijksuniversiteit Groningen). Tot slot was er een geanimeerd gesprek over de aanpak van het project en zijn tips voor het vervolg gegeven.

Libau is betrokken omdat zij door de werkgroep Historisch Watererfgoed gevraagd zijn om het dorp te ondersteunen bij het beschrijven van de watergerelateerde kernkarakteristieken van Onderdendam en het landschap er omheen. De resultaten uit dit onderzoek wil het dorp gebruiken om de bijzondere “blauwe waarden” van het dorp beter te beschermen en behoedzaam door te ontwikkelen. Het project loopt tot en met het voorjaar van 2019.

 

historisch watererfgoed Onderdendam