23 juni 2021

Hoe creëren we samen meer ruimte voor de natuur?

Natuurinclusief – dit begrip is tegenwoordig bijna niet meer weg te denken wanneer het gaat om ruimtelijke ontwikkelingen. Ontwerpers maken natuurinclusieve plannen, gemeenten nemen natuurinclusief bouwen en ontwikkelen in hun beleid op. Opvallend is dat er juist buiten de aangewezen natuurgebieden ruimte voor natuur wordt gemaakt. En deze extra ruimte heeft de natuur ook echt nodig willen we de teruggang van de biodiversiteit in ons land stoppen.

Natuurinclusief bouwen, of beter gezegd natuurinclusief handelen is het eerste thema dat het Steunpunt Ruimtelijke Kwaliteit Groningen (STRK) onder de loep heeft genomen. Het Steunpunt is in 2021 door de provincie Groningen in leven geroepen en heeft als doel om de gemeenten in de provincie te ondersteunen bij beleidsontwikkeling en -uitvoering. Hierbij hoort ook het ontwikkelen en delen van kennis over behoud en versterken van ruimtelijke kwaliteit op basis van het unieke DNA van Groningen. In mei 2021 hebben we dit in de vorm van een online seminar met de Ruimtemakers en medewerkers van de provincie en het waterschap gedeeld en samen met de deelnemers tips voor implementatie in het beleid geformuleerd.

Bent u benieuwd naar wat mogelijke maatregelen op kleine én grote schaal voor meer natuurinclusiviteit zijn? En: welke beleidsinstrumenten zetten gemeenten (nu al) in en wat kunnen we uit de ervaringen tot nu toe leren? Download dan deze pdf met daarin een toolbox van natuurinclusieve ingrepen en de best practices en tips van en voor gemeenten!

Voor vragen of suggesties kunt u contact opnemen met Sandra Grabs via  grabs@libau.nl