30 maart 2015

Informatiebijeenkomst portefeuillehouders ruimtelijke ordening

Op donderdagmiddag 26 maart jongstleden heeft de jaarlijkse informatiebijeenkomst portefeuillehouders plaats gevonden voor Groninger gemeenten in de Doorrit te Garnwerd. Ongeveer tweederde van wethouders ‘ruimtelijke ordening’ van de gemeenten waren bij deze bijeenkomst aanwezig.

Na een woord van welkom van wethouder Jaap Hoekzema van de gemeente Winsum gaf Flip ten Cate (directeur federatie Ruimtelijke kwaliteit) een interessante update van de omgevingswet en de daaraan ten grondslag liggende gedachten. Na de pauze bood Theo Hoek (directeur Libau) een kijkje in de keuken van de huidige adviespraktijk van Libau. Hierin nemen het procesmatig en inhoudelijk begeleiden van bottom-up initiatieven, ruimtelijke inpassing van energievraagstukken en inspiratiedocumenten een steeds belangrijker positie in, naast de min of meer traditionele advieswerkzaamheden op het vlak van archeologie, cultuurhistorie, stedenbouw en landschap. Ook heeft Theo Hoek een oproep gedaan aan de Groninger gemeenten om alvast na te denken over de continuering van de maatwerkbenadering op het moment dat de subsidiering hiervan door de provincie Groningen komt te vervallen.

Na de twee presentaties zijn onder het genot van een hapje en drankje de onderlinge contacten aangehaald en is over de ontwikkelingen op het vlak van de ruimtelijke kwaliteit nagepraat. Alhoewel wij graag alle portefeuillehouders hadden verwelkomd tijdens de bijeenkomst kijken wij terug op een geslaagde bijeenkomst en zien alvast uit naar de bijeenkomst van volgend jaar!

contractantendag 2015a contractantendag 2015b