10 april 2017

Inventarisatie karakteristieke objecten in de gemeente Slochteren

In opdracht van de gemeente Slochteren heeft Libau de afgelopen maanden gewerkt aan een lijst met karakteristieke objecten. In verband met de bedreiging van het gebouwde erfgoed als gevolg van de gaswinning vindt de gemeente het van belang om naast de 74 rijksmonumenten ook ander waardevol erfgoed in beeld te hebben en te beschermen. Bij de inventarisatie zet de gemeente in op het verwerven van lokaal draagvlak, en het benutten van lokale kennis. Vanwege de grootte van het gebied is het opgedeeld in vier deelgebieden. Voor elk van de vier deelgebieden is een werkgroep ingesteld met betrokkenen vanuit het gebied, zoals leden van historische verenigingen, erfgoedverenigingen en andere inwoners van het gebied zodat de lokale kennis meegekomen kon worden. Op woensdag 29 april is de laatste werkgroep bij elkaar geweest, die van het gebied Harkstede – Lageland – Scharmer. De levendige discussies in de werkgroepen hebben geresulteerd in een lijst met cultuurhistorisch waardevolle objecten, zoals kerken, scholen, stationsgebouwen, winkel-woningen, en daarnaast ook villa’s en andere woonbebouwing, zoals arbeiderwoningen. Een bijzondere categorie vormen de meer civieltechnische objecten als bruggen, een gemaal en transformatorhuisjes. Op dinsdag 11 april wordt de conceptlijst met karakteristieke objecten aan de gemeenteraad gepresenteerd. Voor meer informatie over dit project of karakteristieke objecten in andere gemeenten kunt u contact opnemen met Libau.

 

bew_20170329_205220 bew_20170329_205155 Scharmer, Hoofdweg 70 karstkarel2008