22 september 2022

Libau Jaarverslag 2021

Wanneer de wereld zo sterk in beweging is als op dit moment, wordt de kwaliteit van onze nabije leefomgeving alleen maar belangrijker. Voelen we ons veilig en thuis op de plek waar we wonen, werken en recreëren? Zijn we in staat om voldoende te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen?

Ook in pakhuis Libau houden we ons bezig met dit soort vraagstukken. Dat doen we vanuit onze reguliere opdrachten, maar ook via de Steunpunten Cultureel Erfgoed en Ruimtelijke Kwaliteit, het Erfgoedloket Groningen en de door ons gefaciliteerde Adviescommissies voor Omgevingskwaliteit (AvO’s) Groningen en Drenthe. We merken dat de verbindende kracht van erfgoed steeds meer wordt gezien. Erfgoed draag bij aan kwaliteit van leven, brengt mensen samen en zorgt voor geborgenheid. Uiteraard wil niemand daarbij de klok stilzetten: het verleden is en blijft belangrijk, maar er moet wel altijd ruimte blijven voor nieuwe inzichten en initiatieven. Ook daarover proberen we in een vroeg stadium mee te denken, onder meer door thema’s te agenderen waarover we zowel met professionals als met bewoners in gesprek kunnen gaan.

In ons jaarverslag over 2021 treft u een overzicht aan van opdrachten, ontmoetingen en samenwerkingen waar Libau in het afgelopen jaar bij betrokken is geweest, rakend aan vele verschillende gemeenten, provincies en waterschappen in Drenthe en Groningen. Het beeld is heel divers en, naar wij hopen, inspirerend gerangschikt rond thema’s als kennis delen & verbinden, werken aan omgevingskwaliteit, en duurzaamheid.

Wij wensen u veel leesplezier.

 

Klik hier om het jaarverslag te downloaden of blader hieronder digitaal door ons jaarverslag:

def-web-versie-Libau-Jaarverslag-2021-compleet-losse-paginas-10-11-2022