30 september 2020

Jaarverslag Federatie Ruimtelijke Kwaliteit

De schoonheid van onze gebouwde omgeving bevorderen. Dat is het doel van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, al sinds 1931. Welstandscommissies, monumentencommissies, adviesorganen voor ruimtelijke kwaliteit, erfgoed, stedenbouw en landschap zijn aangesloten bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit.

Ook Libau maakt onderdeel uit van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit. Vanuit die hoedanigheid willen wij dan ook graag het jaarverslag van de Federatie met u delen:

Jaarverslag-2019-FRK