8 februari 2019

Karakteristiek erfgoed in de gemeente Delfzijl

De gemeente Delfzijl is rijk aan historische plekken en gebouwen. Deze bebouwing bepaalt de identiteit van het gebied en de dorpen én maken een plek tot ‘thuis’. Door onder meer de aardbevingsproblematiek staan deze belangrijke gebouwen en plekken onder druk. Om het erfgoed beter te kunnen beschermen heeft Libau samen met de gemeente een selectie van karakteristieke gebouwen en gebieden gemaakt. In totaal staan er ongeveer 450 waardevolle gebouwen en objecten op deze lijst. De komende periode worden de eigenaren en bewoners van de karakteristieke gebouwen geïnformeerd.

In de tweede en derde week van februari worden diverse inloopbijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze inloopbijeenkomsten kunnen de eigenaren en bewoners van karakteristieke gebouwen zich laten informeren over wat een karakteristieke status betekent en waarom de gebouwen zijn geselecteerd. Na de inspraakperiode zullen de karakteristieke gebouwen en gebieden worden vastgelegd in een bestemmingsplan. Hiermee worden gebouwen en beschermd tegen sloop.

De selectie met ongeveer 450 karakteristieke gebouwen is tot stand gekomen in samenspraak met betrokken inwoners, leden van dorpsbelangen, historische verenigingen en Stichting Cultureel Erfgoed Delfzijl. Tijdens verschillende werkgroepbijeenkomsten zijn aanvullingen gegeven op de selectie en is waardevolle informatie aangedragen over het erfgoed in de gemeente. In de werkgroepen kwam naar voren dat op bepaalde plekken ook behoefte was aan de bescherming van de samenhang en de structuur van de bebouwing. Naar aanleiding hiervan zijn de waardevolle gebieden aangewezen, zoals historische dorpskernen, maar ook het oude havengebied aan het Eemskanaal en de buurt Oud West in Delfzijl. De conceptlijst met karakteristieke gebouwen en gebieden is te vinden op de erfgoedkaart van de gemeente Delfzijl.

Het belang van deze karakteristieke gebouwen en gebieden is ook opgepikt door de media, zo heeft RTV Noord tijdens Noord Vandaag aandacht besteed aan de conceptlijst (het item begint rond 7:30).

Karakteristieke panden DZL Overzicht Karakteristieke panden DZL.JPG

foto: Libau