22 september 2017

Kennisbijeenkomst funerairerfgoed (Noordergraf)

In Noord Nederland hebben we vele mooie oude begraafplaatsen. Deze begraafplaatsen hebben een hoge cultuurhistorische waarde. De waarde komt zowel van het verhaal van de begraafplaatsen als van de grafmonumenten en overige bebouwing zoals baarhuisjes. Maar hoe zorgen we er nou voor dat de waarde van deze begraafplaatsen blijft behouden en misschien zelfs wordt versterkt? En wat is nou precies de waarde van deze begraafplaatsen en welk belang hechten ‘we’ hieraan?

Om antwoord te krijgen op deze vragen en meer en om in gesprek te komen met één ieder die betrokken is bij de begraafplaatsen in Noord Nederland hebben de de Rijksuniversiteit Groningen en de Erfgoedpartners het project Noordergraf opgezet. De drie noordelijke steunpunten (Monumentenzorg Fryslân, Steunpunt erfgoed Drenthe en Libau Steunpunt Cultureel Erfgoed) hebben zich bij dit initiatief aangesloten.

Vanuit dit project wordt op 20 oktober een kennisbijeenkomst gehouden. Deze bijeenkomst vind plaats in De Bovenkamer van Groningen (Noorderbinnensingel 14 te Groningen) van 13:00 tot 17:00. Deze bijeenkomst richt zich op beleidsmakers, beheerders en vrijwilligers die zich bezig houden met begraafplaats(en) in Noord Nederland. Als u op de afbeelding klikt krijgt u de uitnodiging in PDF.

Het is noodzakelijk dat u zich aanmeldt voor deze bijeenkomst. Aanmelden kan middels e-mail bij Libau Steunpunt Cultureel Erfgoed.

 

Noordergraf uitnodiging