16 januari 2021

Kennisdeling over belang en aanpak ruimtelijke analyses

Stichting Libau heeft op verzoek van Yaron Heeren van studievereniging Hestia van de Hanzehogeschool Groningen (Built Environment) op 14 januari jl. een webinar verzorgd over het belang en de aanpak van ruimtelijke analyses. Na een korte introductie zijn we ‘de diepte’ in gegaan aan de hand van een ruimtelijk en cultuurhistorisch gezien fascinerend stukje stad: Tuinwijk waar de Tuinstadgedachte en het Nieuwe Bouwen elkaar ontmoeten.

Kenniscentrum Libau vindt het belangrijk om de in huis aanwezige kennis op het vlak van omgevingskwaliteit en cultureel erfgoed te delen en hiermee – in dit geval – een steentje bij te dragen aan de ontwikkeling van young professionals.

Collega’s Erwin Uringa en Tim Willems Kruize van Team Ruimtelijke Kwaliteit kijken terug op een geslaagde middag. Ga je zelf met een analyse aan de slag? Of heb je gewoon interesse in onze aanpak en presentatie? Geef dan een seintje via info@libau.nl en we sturen je graag de presentatie per mail toe!